Styrelsen 2020

Ordförande                               

Gustav Ollus                              

0500-260291                              

gustav.ollus@netikka.fi               

 

Sekreterare                                Kassör

Lena Björk                                   Marina Kullman

050-5247226                              044-0590055

lena.backman@netikka.fi         marina.kullman@agrolink.fi

 

Övriga styrelsemedlemmar:

Emma Laakso, Cecilia Kangas, Göran Thors, Johanna Högström

 

Suppleanter:

Doris Bengs, Elisabet Östman, Harriet Holmqvist, Ingeborg Strömberg, Kerstin Broo, Roland Ahlnäs

 

Köksvärdinna:

Elisabet Östman

 

Vice ordf./Byaäldste:

Göran Thors