ÖPPETTIDER: kl. 06-24

Tisdagar kl.12-20 är utrymmet reserverat för DAMER

 

PRISER:   Medlemmar i föreningen 100€/år, 60€/6 mån, 10€/1 mån och 4€/gång

                Icke-medlemmar betalar års-, månadsavgift eller 4€/gång + en engångssumma                    på 5€

                10€ pantavgift för tag (återfås vid retur av tag) OBS! Din tag är personlig

                 Får ej lånas ut till annan person!

 

BETALNING: Olika alternativ finns

Föreningens Mobilepay 045 7636 8373 eller

Bertby Uohf  kontonr: FI70 4055 0012 0476 64

 

Mobilepay 044 34 16 470 Johanna

  

Kontaktpersoner:   

                   Johanna Högström 044 34 16 470 (säkrast via sms)

                   Anskaffande av tag, aktivering eller avslut av användning eller vid ”tagproblem”

                  

                   Vid problem i gymmet kontakta Göran Thors 050 56 61 172

 

Åldersgräns:            

                16 år, yngre endast i föräldrars sällskap