Välkommen till Bertby gymmet


Ingången till gymmet. (dörren till höger)

 

 

Här följer några interiörbilder från gymmet

 

 

 

 

INFO OCH REGLER gällande gymmet

 

ÖPPETTIDER: kl. 06-24

Tisdagar kl.12-20 är utrymmet reserverat för DAMER

 

PRISER 1.1.2023:  

Medlemmar i föreningen

124€/år, 74,40€/6 mån, 12,4€/1 mån och 4€/gång. Priserna innehåller moms 24%

Icke-medlemmar betalar års-, månadsavgift eller 4€/gång + en engångssumma på 5€

10€ pantavgift för tag (återfås vid retur av tag)

OBS! Din tag är personlig

  Får ej lånas ut till annan person!

 

BETALNING: Olika alternativ finns

Föreningens Mobilepay 045 7636 8373 eller

Bertby Uohf  kontonr: FI70 4055 0012 0476 64

  

Kontaktpersoner:   

  Johanna Högström 044 34 16 470 (säkrast via sms) Anskaffande av tag, aktivering eller avslut av användning eller vid ”tagproblem”

Göran Thors 050 56 61 172 vid problem i gymmet

 

Åldersgräns:            

                16 år, yngre endast i föräldrars sällskap