Föreningsinfo

Bertby-Lålaxvägen 771, 66660 Bertby

E-post: lena.backman(at)netikka.fi

www.bertbyufhf.sou.fi

Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund
4:e ring

 

Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Marknader & loppis, Ungdomsverksamhet

 

Kontaktperson

Lena Björk

Bertby-Lålaxvägen 831,66600 Vörå

Tel: 050-5247226

E-post: lena.backman(at)netikka.fi

Vill du boka lokalen,  kontakta Gustav Ollus

på telnr 0500-260291 

 

Fakturor sänds till:

Bertby Ungdoms- o hembygdsförening r.f

Marina Kullman

Bertby-Lålaxvägen 614, 66600 Vörå

Tel: 044-0590055

 

 

Bertby Gymmet

Kontaktperson 

Göran Thors 050 5661172

 

Kontaktperson (dörrtaggar och avgifter)

Johanna Högström 044 3416470 (sms säkrast)